Webbutik för publikationer och informationsmaterial

Modell för bedömning av risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd

Sammanfattning:
bild på artikel

För att kunna bedöma bussresenärernas olycksrisk och otrygghet vid samt till och från busshållplatser på landsbygd har Trafikverket tagit fram en enkel modell som beaktar de viktigaste faktorerna. Trafikens hastighet väger tyngst, men modellen hanterar beräkningsmässigt även trafikflöde, sikt och belysning. Beräkningen kompletteras med en subjektiv bedömning. För en få översiktlig bedömning av åtgärdsbehov beaktas även utnyttjandet, alltså hur många som använder hållplatsen och gånganslutningen.
Dokumentbeteckning:  2010:110
Utgivare:  Trafikverket
Utgivningsdatum:  2010-11-11
Mediatyp:  Publikation
Språk för dokumentet:  SvenskaRelaterade artiklar
Senast uppdaterad 2014-10-17
Min kundvagn
Din kundvagn är tom


Hittar du inte det du söker?
Pröva gärna att söka i några andra databaser:

Transportstyrelsens webbutik

Trafikverkets biblioteksdatabas

Logo Trafikverket.se
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921